Prodloužená záruka

Pojištění prodloužené záruky

Je forma pojištění výrobku, které kryje finanční ztrátu způsobenou mechanickou, elektronickou nebo elektrickou nefunkčností Věci, která nastane v období prodloužené záruky, v závislosti na zvoleném souboru pojištění, po uplynutí zákonné záruční doby poskytované prodejcem (24 měsíců). (tzn. po dobu trvání zákonné záruky prodejce, se pojištění na Věci nevztahuje).

Produkty pojištění a jejich cena

Pojištění prodloužené záruky 2+1 (výrobky s prodejní cenou 1.000 – 1.499,- Kč)

pojištění prodloužené záruky bílé a černé techniky po dobu 12 měsíců následujících po uplynutí zákonné záruky (24 měsíců) cena pro zákazníka 300,- Kč

Pojištění prodloužené záruky 2+1 (výrobky s prodejní cenou 1.500 – 2.999,- Kč)

pojištění prodloužené záruky bílé a černé techniky po dobu 12 měsíců následujících po uplynutí zákonné záruky (24 měsíců) cena pro zákazníka 20% z kupní ceny výrobku včetně DPH

Pojištění prodloužené záruky 2+1 a 3+1 (výrobky s prodejní cenou 3.000 – 80.000,- Kč)

pojištění prodloužené záruky bílé a černé techniky (ne TV) po dobu 12 měsíců následujících po uplynutí zákonné záruky (24 měsíců) cena pro zákazníka 10% z kupní ceny výrobku včetně DPH

Pojištění prodloužené záruky 2+2 a 3+2 (výrobky s prodejní cenou 3.000 – 80.000,- Kč)

pojištění prodloužené záruky bílé a černé techniky (ne TV) po dobu 24 měsíců následujících po uplynutí zákonné záruky (24 měsíců) cena pro zákazníka 15% z kupní ceny výrobku včetně DPH

Pojištění prodloužené záruky 2+3 (výrobky s prodejní cenou 3.000 – 80.000,- Kč)

pojištění prodloužené záruky bílé a černé techniky (ne TV) po dobu 36 měsíců následujících po uplynutí zákonné záruky (24 měsíců) cena pro zákazníka 20% z kupní ceny výrobku včetně DPH

Pojištění prodloužené záruky 40+20 - pouze k vybranému zboží (výrobky s prodejní cenou 3.000 – 80.000,- Kč), které má výrobcem garantovánu záruku 40 měsíců

pojištění prodloužené záruky po dobu 20 měsíců následujících po uplynutí zákonné záruky poskytované prodejcem dle platných právních předpisů (24 měsíců) a po uplynutí prodloužené záruky poskytované pojistníkem (16 měsíců) cena pro zákazníka 15% z kupní ceny výrobku včetně DPH

Pojištění prodloužené záruky 42+18 - pouze k vybranému zboží (výrobky s prodejní cenou 3.000 – 80.000,- Kč), které má výrobcem garantovánu záruku 42 měsíců

pojištění prodloužené záruky po dobu 18 měsíců následujících po uplynutí zákonné záruky poskytované prodejcem dle platných právních předpisů (24 měsíců) a po uplynutí prodloužené záruky poskytované pojistníkem (18 měsíců) cena pro zákazníka 15% z kupní ceny výrobku včetně DPH

Pojištění prodloužené záruky pro Televizory

cena pro zákazníka v % z kupní ceny výrobku včetně DPH
Cena televizoru2 + 1 a
3 + 1
2 + 2 a
3 + 2
2 + 340 + 20*42 + 18*
3.000,- až 19.999,- Kč10%15%20%15%15%
20.000,- až 49.999,- Kč7%11%14%11%11%
50.000,- až 99.999,- Kč6%9%12%9%9%
100.000,- až 149.999,- Kč5,75%8,50%11%8,50%8,50%
150.000,- až 200.000,- Kč5,50%8%10,75%8%8%

Pojištění nahodilého poškození
Pojištění nahodilého poškození a odcizení

Je forma pojištění vybraného výrobku, které kryje finanční ztrátu způsobenou nahodilou mechanickou, elektronickou nebo elektrickou nefunkčností Věci, k níž dojde nahodilým poškozením věci v období 12 nebo 24 měsíců ode dne počátku pojištění.

Pojištění osobních věcí pro případ odcizení

Pojistnou událostí je odcizení pojištěné věci:
  • Kapesní krádež
  • Krádež vloupáním
  • Loupež

Cena Pojištění osobních věcí pro případ odcizení

Pojištění osobních věcí se sjednává dle jedné z volitelných variant Standard nebo Top. Zájemce při sjednání pojištění zvolí variantu délky pojistné doby, která činí 12 měsíců, nebo 24 měsíců. Varianty se liší limitem pojistného plnění:

  • souhrnný limit pojistného plnění pro variantu Standard činí 10.000 Kč na jednu pojistnou událost
  • souhrnný limit pojistného plnění pro variantu Top činí 50.000 Kč na jednu pojistnou událost

Detailní informace jsou uvedeny v jednotlivých Rámcových smlouvách.

Rámcové pojistné smlouvy (HP TRONIC)

Aktuální: Archiv:

Rámcové pojistné smlouvy (Český Triangl, a.s.)

Aktuální:

Rámcové pojistné smlouvy (HP INVEST)

Archiv: