Prodloužená záruka

Pojištění prodloužené záruky

Je forma pojištění výrobku, které kryje finanční ztrátu způsobenou mechanickou, elektronickou nebo elektrickou nefunkčností Věci, která nastane v období prodloužené záruky, v závislosti na zvoleném souboru pojištění, po uplynutí zákonné záruční doby poskytované prodejcem (obvykle 24 měsíců). (tzn. po dobu trvání zákonné záruky prodejce, se pojištění na Věci nevztahuje).

Produkty pojištění a jejich cena

Pojištění prodloužené záruky 2+1 (výrobky s prodejní cenou 1.000 – 1.499,- Kč)

pojištění prodloužené záruky bílé a černé techniky po dobu 12 měsíců následujících po uplynutí zákonné záruky (24 měsíců) cena pro zákazníka 300,- Kč

Pojištění prodloužené záruky 2+1 (výrobky s prodejní cenou 1.500 – 2.899,- Kč)

pojištění prodloužené záruky bílé a černé techniky po dobu 12 měsíců následujících po uplynutí zákonné záruky (24 měsíců) cena pro zákazníka 20% z kupní ceny výrobku včetně DPH

Pojištění prodloužené záruky 1+1 a 2+1 (výrobky s prodejní cenou 2.900 – 300.000,- Kč)

pojištění prodloužené záruky bílé a černé techniky po dobu 12 měsíců následujících po uplynutí zákonné záruky (24 měsíců) cena pro zákazníka 11% z kupní ceny výrobku včetně DPH

Pojištění prodloužené záruky 1+3 a 2+3 (výrobky s prodejní cenou 2.900 – 300.000,- Kč)

pojištění prodloužené záruky bílé a černé techniky (ne TV) po dobu 36 měsíců následujících po uplynutí zákonné záruky (24 měsíců) cena pro zákazníka 22% z kupní ceny výrobku včetně DPH

Pojištění prodloužené záruky 1+5 a 2+5 (výrobky s prodejní cenou 2.900 – 300.000,- Kč)

pojištění prodloužené záruky bílé a černé techniky (ne TV) po dobu 60 měsíců následujících po uplynutí zákonné záruky (24 měsíců) cena pro zákazníka 29% z kupní ceny výrobku včetně DPH

Pojištění prodloužené záruky 40+20 - pouze k vybranému zboží (výrobky s prodejní cenou 2.900 – 300.000,- Kč), které má výrobcem garantovánu záruku 40 měsíců

pojištění prodloužené záruky po dobu 20 měsíců následujících po uplynutí zákonné záruky poskytované prodejcem dle platných právních předpisů (24 měsíců) a po uplynutí prodloužené záruky poskytované pojistníkem (16 měsíců) cena pro zákazníka 17% z kupní ceny výrobku včetně DPH

Pojištění prodloužené záruky 40+44 - pouze k vybranému zboží (výrobky s prodejní cenou 2.900 – 300.000,- Kč), které má výrobcem garantovánu záruku 40 měsíců

pojištění prodloužené záruky po dobu 44 měsíců následujících po uplynutí zákonné záruky poskytované prodejcem dle platných právních předpisů (24 měsíců) a po uplynutí prodloužené záruky poskytované pojistníkem (16 měsíců) cena pro zákazníka 27% z kupní ceny výrobku včetně DPH

Pojištění prodloužené záruky 42+18 - pouze k vybranému zboží (výrobky s prodejní cenou 2.900 – 300.000,- Kč), které má výrobcem garantovánu záruku 42 měsíců

pojištění prodloužené záruky po dobu 18 měsíců následujících po uplynutí zákonné záruky poskytované prodejcem dle platných právních předpisů (24 měsíců) a po uplynutí prodloužené záruky poskytované pojistníkem (18 měsíců) cena pro zákazníka 17% z kupní ceny výrobku včetně DPH

Pojištění prodloužené záruky 42+42 - pouze k vybranému zboží (výrobky s prodejní cenou 2.900 – 300.000,- Kč), které má výrobcem garantovánu záruku 42 měsíců

pojištění prodloužené záruky po dobu 42 měsíců následujících po uplynutí zákonné záruky poskytované prodejcem dle platných právních předpisů (24 měsíců) a po uplynutí prodloužené záruky poskytované pojistníkem (18 měsíců) cena pro zákazníka 27% z kupní ceny výrobku včetně DPH

Pojištění prodloužené záruky pro Televizory

cena pro zákazníka v % z kupní ceny výrobku včetně DPH
Cena televizoru 1 + 1 a
2 + 1
1 + 3 a
2 + 3
1 + 5 a
2 + 5
40 + 20* 40 + 44* 42 + 18* 42 + 42*
2.900,- až 19.999,- Kč 11% 22% 29% 17% 27% 17% 27%
20.000,- až 69.999,- Kč 9% 17% 22% 13% 20% 13% 20%
70.000,- až 300.000,- Kč 7% 14% 18% 11% 17% 11% 17%

Pojištění nahodilého poškození a odcizení

Výhody pojištění

 • Ochrana před nahodilým poškozením a odcizením přístroje
 • Krytí i pokud přístroj vypadne z ruky a rozbije se nebo ho nechtěně utopíte ve vaně
 • Jistota už za pár korun na den
 • Platí na celém světě tj. i když jste na dovolené

Co získáte v případě škody

 1. V případě nahodilého poškození přístroj opravíme
 2. Pokud nelze opravit, oprava se nevyplatí (tzv. totální škoda) nebo dojde k odcizení, získáte náhradní přístroj
 3. Zaplatíte vždy pouze spoluúčast podle výše prodejní ceny
 4. Pojištění kryje až 2 události za každý pojistný rok

Výše spoluúčasti a příklad plnění

Prodejní cena
(v Kč)
Spoluúčast
(v Kč)
do 3 999 500,-
4 000 - 6 999 700,-
7 000 - 9 999 1 000,-
10 000 - 16 999 1 500,-
nad 17 000 2 000,-
 
Zákazník si pořídil mobilní telefon za 9 999 Kč s dvouletou variantou pojištění. Po 3 měsících mu telefon vypadnul na schodech z ruky tak nešťastně, že se úplně vysypal displej.
 1. Ihned kontaktoval pojišťovnu a domluvil opravu.
 2. Další den přijel kurýr přímo k němu domů a telefon odvezl do servisu.
 3. Za 3 dny byl telefon opraven.
 4. Další den kurýr telefon po domluvě přivezl opravený zpět. Zákazník zaplatil spoluúčast 1 000 Kč a ušetřil několik tisíc za opravu či nový telefon.

Co dělat, když se něco stane

 • S číslem Certifikátu o pojištění zavolejte na linku BNP Paribas Cardif Pojišťovny 234 240 460
 • V případě odcizení nahlašte krádež policii, budete potřebovat protokol (pokud jde o telefon či tablet s IMEI, zablokujte kód IMEI)
Výše uvedené výhody a informace platí pro pojištění sjednaná po 1. 11. 2019. Kompletní informace naleznete v Pojistné smlouvě č. HPTADT 1/2019 nebo v Pojistné smlouvě č. CTADT 1/2019.
Pro pojištění sjednaná před 1. 11. 2019 zůstávají v platnosti příslušné podmínky i dokumenty a pro hlášení škody platí i nadále telefonní číslo 234 240 440.

Pojištění Apple zařízení

Rozbití ani krádež přístroje nemusí tolik bolet

✓ již za pár korun na den
✓ platí v ČR i zahraničí
✓ ochrana na 2 roky (+prodloužená záruka na 1 rok zdarma), 1 rok nebo 6 měsíců

Z JAKÝCH VARIANT MŮŽETE VYBÍRAT?

speciální nabídka pouze pro produkty Apple:
 • Pojištění Apple zařízení na 2 + 1 rok – obsahuje pojištění nahodilého poškození a odcizení na 24 měsíců, a navíc pojištění prodloužené záruky na 12 měsíců zdarma
 • Pojištění Apple zařízení na 1 rok – obsahuje pojištění nahodilého poškození a odcizení na 12 měsíců
 • Pojištění Apple zařízení na 6 měsíců – obsahuje pojištění nahodilého poškození a odcizení na 6 měsíců

CO ZÍSKÁTE V PŘÍPADĚ ŠKODY?

 • v případě nahodilého poškození přístroj opravíme
 • pokud nelze opravit, oprava se nevyplatí (tzv. totální škoda) nebo dojde k odcizení, získáte náhradní přístroj
 • pojišťovna poskytne pojistné plnění maximálně jednou v případě varianty na 6 měsíců, maximálně dvakrát za každý pojistný rok u variant na 1 rok a 2 + 1 rok
 • zaplatíte vždy pouze spoluúčast podle výše prodejní ceny
 • pokud pojistné plnění ve formě opravy nebo náhradního přístroje není možné, získáte poukaz na nákup nového přístroje a to ve výši pořizovací ceny původního přístroje snížené o spoluúčast; v takovém případě pojištění zaniká

JAKÁ JE VÝŠE SPOLUÚČASTI?

Prodejní cena
(v Kč)
Spoluúčast
(v Kč)
do 3 999 500,-
4 000 - 6 999 700,-
7 000 - 9 999 1 000,-
10 000 - 16 999 1 500,-
nad 17 000 2 000,-
 

PŘÍKLAD PLNĚNÍ

Zákazník si pořídil mobilní telefon iPhone za 16 990 Kč s dvouletou variantou pojištění. Po 3 měsících mu telefon vypadnul na schodech z ruky tak nešťastně, že se úplně vysypal displej.
 1. Ihned kontaktoval pojišťovnu a domluvil opravu.
 2. Další den přijel kurýr přímo k němu domů a telefon odvezl do servisu.
 3. Za 3 dny byl telefon opraven.
 4. Další den kurýr telefon po domluvě přivezl opravený zpět. Zákazník zaplatil spoluúčast 1 500 Kč a ušetřil několik tisíc za opravu či nový telefon.

JAK SE HLÁSÍ ŠKODNÁ UDÁLOST?

 • s číslem certifikátu o pojištění zavolejte na linku BNP Paribas Cardif Pojišťovny 234 240 460
 • v případě odcizení nahlaste krádež policii, budete potřebovat protokol (pokud jde o telefon či tablet s IMEI, budete potřebovat i doklad o blokaci IMEI)
Výše uvedené výhody a informace platí pro pojištění zařízení Apple sjednaná po 1. 12. 2021. Kompletní informace naleznete v pojistné smlouvě č. HPTADT Apple 1/2021 ve znění účinném od 1. 12. 2021, nebo v pojistné smlouvě č. CTADT Apple 1/2021 ve znění účinném od 1. 12. 2021.

Pojištění osobních věcí pro případ odcizení

Pojistnou událostí je odcizení pojištěné věci:
 • Kapesní krádež
 • Krádež vloupáním
 • Loupež

Cena Pojištění osobních věcí pro případ odcizení

Pojištění osobních věcí se sjednává dle jedné z volitelných variant Standard nebo Top. Zájemce při sjednání pojištění zvolí variantu délky pojistné doby, která činí 12 měsíců, nebo 24 měsíců. Varianty se liší limitem pojistného plnění:

 • souhrnný limit pojistného plnění pro variantu Standard činí 10.000 Kč na jednu pojistnou událost
 • souhrnný limit pojistného plnění pro variantu Top činí 50.000 Kč na jednu pojistnou událost

Detailní informace jsou uvedeny v jednotlivých Rámcových smlouvách.

Pojistné smlouvy (HP TRONIC)

Aktuální: Archiv:

Pojistné smlouvy (Český Triangl, a.s.)

Aktuální: Archiv:

Pojistné smlouvy (HP INVEST)

Archiv: